Skip to main content

11-06-2015

Rekenkamercommissie Tytsjerksteradiel

Schuldhulpverlening gemeente Tytsjerksteradiel

Samenvatting

Onderzoek naar de randvoorwaarden voor een doeltreffende schuldhulpverlening. De rekenkamercommissíes van Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel hebben gelijktijdig onderzoek gedaan naar de organisatíe en uitvoeringspraktijk van de schuldhulpverlening in beide gemeenten. Die is in Achtkarspelen binnen de eigen organisatie opgezet. ln Tytsjerksteradiel is de gemeente voor de uitvoering een samenwerking aangegaan met de Kredietbank Nederland (KBNL).

Onderzoeksvraag
  1. In hoeverre voldoet de gemeente Tytsjerksteradiel aan de voorwaarden die nodig zijn om de schuldhulpverlening op een beleidsconforme en doeltreffende manier uit te kunnen voeren?
  2. Wat kan geleerd worden over de doeltreffendheid van het beleid uit een vergelijking van beide uitvoeringspraktijken?
Onderzoek door
Meerdere rekenkamers i.s.m. extern onderzoekbureau(s)
Type onderzoek
Doeltreffendheid
Gericht op
Gemeente Tytsjerksteradiel en gemeente Achtkarspelen
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Tytsjerksteradiel
Ingestuurd door
Esther Annema
E-mailadres
eannema@t-diel.nl

Documenten