Skip to main content

10-04-2014

Rekenkamercommissie Tytsjerksteradiel

Onderzoek strategisch grondbeleid gemeente Tytsjerksteradiel

Samenvatting

Doel van het onderzoek is te leren van de ervaringen van de laatste jaren door een vergelijking te maken van het formele grondbeleid met hoe daar in de praktijk naar wordt gehandeld. De vergelijking richt zich op de rol van de raad in deze processen (kaderstellend, toetsend) en de informatieprocessen tussen raad en college.

Onderzoeksvraag

Is het strategische grondbeleid van de gemeenten doeltreffend georganiseerd om in te kunnen spelen op de dynamische financiële, politieke en maatschappelijke omgeving?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Type onderzoek
Doeltreffendheid
Gericht op
Gemeente Tytsjerksteradiel
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Tytsjerksteradiel
Ingestuurd door
Esther Annema
E-mailadres
eannema@t-diel.nl

Documenten