Skip to main content

21-03-2013

Rekenkamercommissie Tytsjerksteradiel

Sturen op samenwerkingsrelaties

Samenvatting

De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de diverse samenwerkingsrelaties van de gemeente. In kaart is gebracht
in welke vormen samengewerkt kan worden en de wijzen waarop de raad in deze samenwerking kan sturen. Doel van het onderzoek was een handreiking voor de raad op te stellen over de sturing op samenwerkingsrelaties.

Onderzoeksvraag

Welke politiek‐bestuurlijke instrumenten heeft de gemeente, en dan in het bijzonder de gemeenteraad, in samenwerkingsrelaties waarin ze een bestuurlijk, beleidsmatig en/of financieel belang heeft?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Type onderzoek
Informatievoorziening
Gericht op
Gemeente Tytsjerksteradiel
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Tytsjerksteradiel
Ingestuurd door
Esther Annema
E-mailadres
eannema@t-diel.nl

Documenten