24-05-2012

Rekenkamercommissie Tytsjerksteradiel

Ta de Kearn? (onderzoek naar de uitvoering collegeprogramma 2010-2014)

Samenvatting

Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 zijn in de gemeente Tytsjerksteradiel de politieke termijnagenda en het collegeprogramma Ta de Kearn, Kolleezjeprogram 2010-2014 tot stand gekomen. Nu de tweede helft van de bestuursperiode is aangebroken, is het een goed moment te bezien in hoeverre de in het collegeprogramma beschreven doelen zijn gerealiseerd. Dit moment sluit aan bij de keuze van de gemeenteraad om in de politieke termijnagenda alleen onderwerpen voor de eerste twee jaren op te nemen.

Onderzoeksvraag

In hoeverre zijn de in Ta de Kearn, (het collegeprogramma 2010-2014) gestelde doelen voor 2010 en 2011 gerealiseerd?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Type onderzoek
Doeltreffendheid
Gericht op
Gemeente Tytsjerksteradiel
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Tytsjerksteradiel
Ingestuurd door
Esther Annema
E-mailadres
eannema@t-diel.nl

Documenten

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.