Skip to main content

16-12-2010

Rekenkamercommissie Tytsjerksteradiel

Inhuur van externen: luxe noodzaak?

Samenvatting

De rekenkamercommissie van de gemeente Tytsjerksteradiel heeft besloten om in 2010 het beleid en de uitvoering met betrekking tot de inhuur van externen (of derden) op rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid te onderzoeken. Bij dit besluit heeft de commissie
zich laten leiden door de relevantie van dit onderzoeksonderwerp voor de controlerende functie van de gemeenteraad.

Onderzoeksvraag

Wat was in 2009 de aard en omvang, rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van de inhuur van externen in de gemeente Tytsjerksteradiel?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid, Rechtmatigheid,
Gericht op
Gemeente Tytsjerksteradiel
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Tytsjerksteradiel
Ingestuurd door
Esther Annema
E-mailadres
eannema@t-diel.nl

Documenten