Skip to main content

01-06-2011

Rekenkamercommissie Amstelveen

Goed parkeren. Quick scan uitvoering parkeerbeleid gemeente Amstelveen

Samenvatting

Op verzoek van de raad heeft de rekenkamercommissie een onderzoek gedaan naar de kostendekkendheid van het parkeerbeleid in de periode 2007-2010. Daarbij heeft de commissie zich vooral gericht op het transaparant maken van kosten en opbrengsten.

Onderzoeksvraag

Hoe heeft het beleid en de uitvoering ervan zoals destijds neergelegd in de Parkeernota 2005-2010 zich verder ontwikkeld?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Informatievoorziening
Gericht op
Gemeente Amstelveen
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Amstelveen
Ingestuurd door
B. Dorland
E-mailadres
b.dorland@amstelveen.nl

Documenten