Skip to main content

01-09-2010

Rekenkamercommissie Amstelveen

Quick scan Externe inhuur

Samenvatting

Door een algeheel neerwaarts financieel perspectief zal ook Amstelveen kritisch moeten kijken naar de uitgaven. Het verminderen van de inhuur van externe is één van de mogelijkheden om het uitgavenniveau terug te brengen. De rekenkamer wil een bijdrage leveren aan de bestuurlijke discussie over de inhuur van externen. Die bijdrage wordt geleverd door de daadwerkelijke kosten van externe inhuur en door elementen uit de bestaande onderzoeksrapporten over externen inhuur naar voren te brengen.

Onderzoeksvraag

Wat zijn de uitgaven voor externe inhuur, mede in relatie tot de reguliere personele middelen? Wat kan geleerd worden uit afgeronde onderzoeken bij andere gemeenten?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Informatievoorziening
Gericht op
Gemeente Amstelveen
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Amstelveen
Ingestuurd door
B. Dorland
E-mailadres
b.dorland@amstelveen.nl

Documenten