Skip to main content

15-10-2009

Rekenkamercommissie Tytsjerksteradiel

Noflik fan belied nei praktyk? (Aangenaam van beleid naar praktijk?)

Samenvatting

Onderzoek over de vraag of de ambities die de gemeente heeft ook tot resultaat hebben geleid. Ook de mate waarin resultaten blijvend zijn en een stimulans om verder door te ontwikkelen was daarbij relevant. Het onderzoek was niet alleen gericht op de gemeentelijk structuren, maar ook het onderwijs en de kinderopvang zijn betrokken. De in het rapport opgenomen samenvatting is ook in het Nederlands in het rapport opgenomen.

Onderzoeksvraag

In hoeverre wordt in de dagelijkse praktijk daadwerkelijk uitvoering gegeven aan het beleid? En worden daarmee de geformuleerde uitgangspunten en doelen gerealiseerd?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid, Rechtmatigheid, Informatievoorziening
Gericht op
Gemeente Tytsjerksteradiel
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Tytsjerksteradiel
Ingestuurd door
Esther Annema
E-mailadres
eannema@t-diel.nl

Documenten