Skip to main content

12-11-2014

Rekenkamer Oost-Nederland

Quickscan Externe Inhuur

Samenvatting

De Auditcommissie van de provincie Overijssel vroeg eind 2013 de Rekenkamer een verkenning uit te voeren naar externe inhuur bij de provincie. Deze vraag kwam voort uit de bezuinigingsopgave die de provincie in 2012 heeft ingezet.

Onderzoeksvraag

Wat is de omvang en samenstelling van externe inhuur en uitbesteding bij de provincie Overijssel en in hoeverre is het rechtmatig en doelmatig inhuren van externen binnen de ambtelijke organisatie geborgd?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid, Rechtmatigheid
Gericht op
Provincie Overijssel
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Oost-Nederland
Ingestuurd door
Heleen Versluijs
E-mailadres
h.versluijs@rekenkameroost.nl

Documenten