Skip to main content

05-11-2014

Rekenkamer Oost-Nederland

Sturing en toezicht op Gemeenschappelijke Regelingen

Samenvatting

De Rekenkamer heeft een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de kaders van gemeenschappelijke regelingen waarbij de provincie Overijssel betrokken. In het bijzonder hebben we gekeken naar het ADT en RBT. De verkenning biedt inzicht in de keuzemogelijkheden van de Provinciale Staten bij de oprichting van een gemeenschappelijke regeling.

Onderzoeksvraag

Welke (afwegings)kaders hanteert de provincie voor de gemeenschappelijke regelingen waarbij zij betrokken is en hoe wordt daar in de praktijk mee omgegaan?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Type onderzoek
Doelmatigheid, Rechtmatigheid, Informatievoorziening,
Gericht op
Provincie Overijssel
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Oost-Nederland
Ingestuurd door
Heleen Versluijs
E-mailadres
h.versluijs@rekenkameroost.nl

Documenten