Skip to main content

17-09-2015

Delftse Rekenkamer

Delft op de Kaart? Onderzoek bezoekersmarketing in stadsmarketing-context

Samenvatting

De gemeente Delft voert regie op de stadsmarketing in Delft. De Delftse Rekenkamer is geïnteresseerd in het stadsmarketingbeleid. Stadsmarketing is belangrijk voor een stad die actief en vitaal wil zijn en blijven, en economische en maatschappelijke spin-off wil realiseren. Om op alle onderdelen van dit beleidsterrein succesvol te kunnen zijn, moet er door verschillende actoren op een effectieve en efficiënte wijze worden samengewerkt.

Onderzoeksvraag

Wat zijn de resultaten van het Delftse beleid rond stadsmarketing in de afgelopen jaren (accent 2012-2014), met een focus op de doelgroepen bezoekers/toeristen?
Komen de resultaten overeen met de benoemde te realiseren doelen?
Welke conclusies kunnen getrokken worden over het vergroten van de inkomsten als het Delftse beleid wordt gelegd naast dat van andere vergelijkbare gemeenten?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid
Gericht op
gemeente Delft
Rekenkamer(commissie)
Delftse Rekenkamer
Ingestuurd door
W. Dubbeld
E-mailadres
wdubbeld@delft.nl

Documenten