Skip to main content

21-09-2015

Randstedelijke Rekenkamer

Financieel toezicht gemeenschappelijke regelingen

Samenvatting

Het uitoefenen van financieel toezicht op gemeenschappelijke regelingen waar de provincie zelf niet aan deelneemt, is een provinciale taak. Het (financiële) belang van gemeenschappelijke regelingen is de laatste jaren toegenomen. Onderzocht is hoe de vier Randstedelijke provincies het financieel toezicht op gemeenschappelijke regelingen de afgelopen periode hebben uitgewerkt en uitgevoerd.

Onderzoeksvraag

Heeft de provincie het financieel toezicht op de gemeenschappelijke regelingen in opzet voldoende uitgewerkt en wordt het toezicht op de gemeenschappelijke regelingen ook voldoende uitgevoerd?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doeltreffendheid
Gericht op
provincie Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland
Rekenkamer(commissie)
Randstedelijke Rekenkamer
Ingestuurd door
Anneke van der Sluis
E-mailadres
sluis@randstedelijke-rekenkamer.nl

Externe link