Skip to main content

23-09-2015

Randstedelijke Rekenkamer

Speuren naar vernieuwing

Samenvatting

Het rapport bevat de uitkomsten van het doeltreffendheidsonderzoek van de TMI-regeling; een subsidieregeling voor het stimuleren van innovatie bij het MKB in de provincie Flevoland

Onderzoeksvraag

In hoeverre is aannemelijk dat de TMI-regeling doeltreffend is geweest en wat zijn hierbij de succes- en faalfactoren?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doeltreffendheid
Gericht op
provincie
Rekenkamer(commissie)
Randstedelijke Rekenkamer
Ingestuurd door
Anneke van der Sluis
E-mailadres
sluis@randstedelijke-rekenkamer.nl

Externe link