Skip to main content

27-08-2015

Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand

Onderzoek effecten decentralisaties in de gemeente Barneveld

Samenvatting

Het onderzoek is uitgevoerd om inzicht te verkrijgen in de eerste effecten van de decentralisaties. Daartoe zijn 3000 uitnodigingen verstuurd aan inwoners van Barneveld met het verzoek een vragenlijst op internet in te vullen. Bijna 700 mensen hebben meegedaan met het onderzoek. Uit de onderzoeksresultaten komt het beeld naar voren dat de invoering van de decentralisaties in Barneveld redelijk goed verlopen is en dat zich op dit moment geen grote structurele problemen voordoen. Er is in de Barneveldse samenleving een goede basis om de decentralisaties op te vangen.

Onderzoeksvraag

1. Is de Barneveldse samenleving in staat om te voldoen aan het vergrote beroep op de eigen kracht en zelfredzaamheid (In hoeverre is de Barneveldse samenleving in staat om te voldoen aan het motto “Zelf-samen-gemeente”)?
2. Wat zijn de ervaringen van de Barneveldse inwoners met de drie decentralisaties?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Type onderzoek
Informatievoorziening
Gericht op
gemeente
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand
Ingestuurd door
ingrid spoor
E-mailadres
info@rkvalleienveluwerand.nl

Externe link