Skip to main content

23-02-2012

De Noordelijke Rekenkamer (Groningen-Friesland-Drenthe)

Een schone bodem in zicht?

Samenvatting

De Rekenkamer heeft onderzocht of de provincies een volledig beeld hebben van ernstige bodemverontreinigingen die risico’s voor de gezondheid met zich meebrengen. Ook is bezien of de sanering en/of beheersing van deze spoedlocaties tijdig is ingezet. Daarbij heeft de Rekenkamer gekeken hoe de provincie de zogeheten humane spoedlocaties heeft geïdentificeerd en aangepakt.
Drenthe heeft, in tegenstelling tot Fryslân en Groningen, bij alle humane spoedlocaties het onderzoek afgerond. Uit de vergelijking blijkt dat Provinciale Staten van Drenthe en Groningen beter worden geïnformeerd over de uitvoering dan die van Fryslân en zo beter in staat zijn hun controlerende rol uit te voeren.

Onderzoeksvraag

Heeft de provincie de humane (potentiële) spoedlocaties volledig in beeld en is de provinciale aanpak van ernstige bodemverontreiniging in eerste instantie gericht op het tijdig wegnemen en/of beheersen van gezondheidsrisico’s?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid, Rechtmatigheid, Informatievoorziening
Gericht op
provincie Fryslân
Rekenkamer(commissie)
De Noordelijke Rekenkamer (Groningen-Friesland-Drenthe)
Ingestuurd door
Ingeborgh Petri
E-mailadres
i.petri@noordelijkerekenkamer.nl

Externe link