Skip to main content

29-03-2011

De Noordelijke Rekenkamer (Groningen-Friesland-Drenthe)

De sociaal economische vitalisering van het platteland

Samenvatting

De Noordelijke Rekenkamer publiceert in 2010 en 2011 haar rapporten over het onderzoek naar de door de provincies verstrekte subsidies voor het verhogen van de leefbaarheid en werkgelegenheid op het noordelijke platteland.
Uit het onderzoek komt naar voren dat de subsidie regelmatig niet daar terecht komt waar dit het meest nodig is. Daarnaast subsidiëren de provincies relatief weinig projecten die bedoeld zijn voor verbreding van de plattelandseconomie. Het accent ligt meer op leefbaarheid dan op het scheppen van werkgelegenheid. De rol van de bewoners(organisaties) en de gebiedsorganisaties is beperkt.

Onderzoeksvraag

Sluit de gebiedsgerichte aanpak van de provincie aan op de gesignaleerde knelpunten en wat zijn de gevolgen van deze
aanpak voor de realisatie van de provinciale doelstellingen voor plattelandsontwikkeling?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid
Gericht op
provincie Groningen
Rekenkamer(commissie)
De Noordelijke Rekenkamer (Groningen-Friesland-Drenthe)
Ingestuurd door
Ingeborgh Petri
E-mailadres
i.petri@noordelijkerekenkamer.nl

Externe link