Skip to main content

10-12-2008

De Noordelijke Rekenkamer (Groningen-Friesland-Drenthe)

Inkoop bij de provincie Drenthe (eindrapport)

Samenvatting

De Noordelijke Rekenkamer publiceert in 2008 de resultaten van haar onderzoek naar het inkoopbeleid van de provincie Drenthe. De Rekenkamer heeft dit onderzoek gestart op suggestie van Provinciale Staten. Het project inkoop is nader bekeken. Meer specifiek is onderzoek gedaan naar of de modernisering van de inkoop op koers ligt en of de provincie zicht heeft op de resultaten.
De Noordelijke Rekenkamer is positief over een aantal maatregelen die de provincie heeft ingezet. De Rekenkamer acht het echter niet waarschijnlijk dat de huidige praktijk leidt tot een meer doelmatige inkoop. De Rekenkamer beveelt aan om de inkoopfunctie verder te professionaliseren.

Onderzoeksvraag

Wat is de voortgang van het inkoopbeleid van de provincie is en wat is bij de provincie bekend over de resultaten. van het project.

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid, Informatievoorziening,
Gericht op
provincie Drenthe
Rekenkamer(commissie)
De Noordelijke Rekenkamer (Groningen-Friesland-Drenthe)
Ingestuurd door
Ingeborgh Petri
E-mailadres
i.petri@noordelijkerekenkamer.nl

Documenten