28-05-2015

Rekenkamercommissie Veenendaal

Sturing op het Sociaal Domein

Samenvatting

Rekenkameronderzoek naar de sturing, monitoring en informatievoorziening over de decentralisaties aan de gemeenteraad van Veenendaal. Antwoord op de centrale probleemstelling: De kaders hebben een algemeen karakter en daarmee ook de sturing(smogelijkheden). Er bestaat bij de raad, het college van B&W en ambtelijke organisatie de behoefte om deze aan te scherpen. Het Projectenboek Sociaal Domein is zeker behulpzaam geweest bij de sturing op (de invulling van) de decentralisaties. De raad wil naast kwantitatieve informatie, nu ook meer kwalitatieve inzichten over hoe de burgers van Veenendaal het beleid en de effecten daarvan beleven en ervaren.

Onderzoeksvraag

Op welke wijze vindt vanaf 2015 sturing plaats op het sociaal domein, in welke mate draagt het Projectenboek Sociaal Domein hier aan bij en in hoeverre is dit voldoende als het gaat om de invulling van de controlerende en kaderstellende rol van de raad?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Type onderzoek
Doeltreffendheid, Informatievoorziening
Gericht op
Gemeente
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Veenendaal
Ingestuurd door
Sara Hendriks
E-mailadres
sara.hendriks@veenendaal.nl

Documenten

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.