Skip to main content

29-10-2015

Rekenkamer Metropool Amsterdam RA

Opvolgingsonderzoek leningen en garanties

Samenvatting

De Rekenkamer Amsterdam publiceerde in maart 2011 het rapport Slecht zicht op leningen en garanties. Met dit opvolgingsonderzoek heeft de rekenkamer onderzocht in hoeverre het college uitvoering heeft gegeven aan de aanbevelingen uit dit rapport.

Onderzoeksvraag

1. In welke mate heeft het onderzoek aanleiding gegeven tot een gedachte wisseling en behandeling in de gemeenteraad en de relevante stadsdeelraden?
2. In welke mate is uitvoering gegeven aan de aanbevelingen van de rekenkamer?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doeltreffendheid, Informatievoorziening
Gericht op
Gemeente Amsterdam
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Metropool Amsterdam RA
Ingestuurd door
Huizinga
E-mailadres
yhuizinga@rekenkamer.amsterdam.nl

Externe link