Skip to main content

14-10-2015

Rekenkamer Metropool Amsterdam RA

Beheer en onderhoud bruggen

Samenvatting

De circa 1.900 bruggen van Amsterdam zijn beeldbepalend en belangrijk voor het verkeer en vervoer in de stad. De rekenkamer onderzocht het beheer en onderhoud van de bruggen waar de centrale stad verantwoordelijk voor is.

Onderzoeksvraag

In hoeverre is het beleid voor beheer en onderhoud van bruggen doelmatig en doeltreffend?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid
Gericht op
Gemeente Amsterdam
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Metropool Amsterdam RA
Ingestuurd door
Huizinga
E-mailadres
yhuizinga@rekenkamer.amsterdam.nl

Externe link