Skip to main content

16-09-2015

Rekenkamer Metropool Amsterdam RA

Trage voortgang bij snelle verbindingen: een onderzoek naar de aanleg van glasvezel in Amsterdam

Samenvatting

De gemeente Amsterdam wil de gehele stad zo snel mogelijk voorzien van een fijnmazig open glasvezelnet met zo min mogelijk gemeentelijke middelen. Daarom heeft de gemeente samen met verschillende private partijen het bedrijf Glasvezelnet Amsterdam (GNA) opgericht.

Onderzoeksvraag

In hoeverre is het beleid voor de aanleg van glasvezel weloverwogen ontwikkeld en in hoeverre is dit beleid doeltreffend?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid, Rechtmatigheid, Informatievoorziening
Gericht op
Gemeente Amsterdam
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Metropool Amsterdam RA
Ingestuurd door
Huizinga
E-mailadres
yhuizinga@rekenkamer.amsterdam.nl

Externe link