Skip to main content

01-10-2013

Rekenkamercommissie Soest

Voorkomen en aanpakken, een onderzoek naar jongerenoverlast in Soest

Samenvatting

De Rekenkamercommissie Soest is nagegaan in welke mate de gemeente met haar beleid en bijbehorende activiteiten in staat is om de jongerenoverlast terug te dringen. Ook is in dit onderzoek van belang geweest hoe de gemeenteraad daarin kan bijsturen.

Onderzoeksvraag

In welke mate is de gemeente met haar beleid en bijbehorende activiteiten in staat om de jongerenoverlast terug te dringen?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Type onderzoek
Doeltreffendheid
Gericht op
Gemeente Soest
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Soest
Ingestuurd door
Marjolein Barel
E-mailadres
m.barel@soest.nl

Documenten