Skip to main content

01-04-2012

Rekenkamercommissie Soest

Zicht op werk, Onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het re-integratiebeleid van de gemeente Soe

Samenvatting

De Rekenkamercommissie wilde met het onderzoek inzicht krijgen in de doeltreffendheid en doelmatigheid van de uitvoering van het re-integratiebeleid van de gemeente Soest.

Onderzoeksvraag

In welke mate wordt het re-integratiebeleid van de gemeente Soest door het Werkpunt doeltreffend en doelmatig uitgevoerd? Welke lessen kunnen daaruit getrokken worden voor de nabije toekomst?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid
Gericht op
Gemeente Soest
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Soest
Ingestuurd door
Marjolein Barel
E-mailadres
m.barel@soest.nl

Documenten