Skip to main content

30-06-2010

Rekenkamercommissie Soest

Riolering, keuzes boven water, onderzoek rioleringszorg Soest

Samenvatting

Doel van het onderzoek is inzicht geven in de mogelijkheden die de gemeenteraad heeft om kaders te stellen bij het vaststellen van het rioleringsbeleid (en de gemeentelijke watertaken) en te sturen en te controleren bij de uitvoering hiervan. Het gaat hierbij niet om de technische aspecten van de zorg voor een goed functionerend rioleringssysteem. Doel is om de raad inzicht te geven in de beleidsmatige keuzes die gemaakt kunnen (of moeten) worden ten aanzien van de gemeentelijke zorgtaken op het gebied van afvalwater, hemelwater en grondwater.

Onderzoeksvraag

Welke mogelijkheden heeft de gemeenteraad om kaders te stellen bij het vaststellen van het rioleringsbeleid (en de gemeentelijke watertaken) en te sturen en te controleren bij de uitvoering hiervan?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid
Gericht op
Gemeente Soest
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Soest
Ingestuurd door
Marjolein Barel
E-mailadres
m.barel@soest.nl

Documenten