Skip to main content

13-02-2008

Rekenkamercommissie Soest

Wmo gRaadmeter, doorlichting Wmo van de rekenkamercommissie van de gemeente Soest

Samenvatting

In de doorlichting wordt aan de hand van een aantal meetpunten teruggekeken naar de invoering en uitvoering van de Wmo binnen de gemeente Soest en de betrokkenheid van de gemeenteraad daarbij. Daarmee heeft de doorlichting het karakter van een graadmeter.

Onderzoeksvraag

Hoe verloopt de Wmo in Soest op basis van ‘de aanzet voor een visiedocument Wmo (aug. 2005)’? Waar moet de raad bij de vervolgstappen rekening mee houden?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid, Informatievoorziening,
Gericht op
Gemeente Soest
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Soest
Ingestuurd door
Marjolein Barel
E-mailadres
m.barel@soest.nl

Documenten