06-07-2009

Rekenkamercommissie Soest

Kennis van inhuur, onderzoek naar externe inhuur en kennisborging bij de gemeente Soest

Samenvatting

Het gaat de RKC in het onderzoek om inzicht in aard en omvang van de externe inhuur. Ook gaat het om de consequenties van de externe inhuur op de (kwaliteit van de) interne organisatie en de borging van de extern verkregen kennis in de organisatie. De vraag of er een juiste – doelmatige en doeltreffende – balans is tussen kennis en kunde van het eigen personeel en de inhuur van externe expertise vormt een rode draad in dit
rekenkameronderzoek.

Onderzoeksvraag

Waarvoor en op welke wijze wordt externe capaciteit en deskundigheid ingehuurd en krijgt deze ‘deskundigheid’ een plek binnen de gemeentelijke organisatie?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid, Informatievoorziening,
Gericht op
Gemeente Soest
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Soest
Ingestuurd door
Marjolein Barel
E-mailadres
m.barel@soest.nl

Documenten

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

Website door Interactie Groep.