Skip to main content

21-01-2009

Rekenkamercommissie Soest

Digitaal dienstbaar, onderzoek naar digitale dienstverlening bij de gemeente Soest

Samenvatting

De gemeente Soest heeft in de afgelopen jaren geïnvesteerd in de ontwikkeling en versterking van de digitale dienstverlening. De rekenkamercommissie van de gemeente Soest heeft de resultaten geïnventariseerd en beoordeeld.

Onderzoeksvraag

Hoe doeltreffend en doelmatig is de digitale dienstverlening in Soest georganiseerd?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid
Gericht op
Gemeente Soest
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Soest
Ingestuurd door
Marjolein Barel
E-mailadres
m.barel@soest.nl

Documenten