Skip to main content

01-01-2006

Rekenkamercommissie Soest

Aanbesteden openbaar

Samenvatting

Het onderzoek richt zich op aanbestedingen van (civieltechnische) werken en projecten, niet op aanbestedingen van diensten en leveringen. Het doel van dit onderzoek is om het gemeentelijke aanbestedingsbeleid te toetsen op rechtmatigheid en doelmatigheid.

Onderzoeksvraag

Is – voor de te onderzoeken werken en projecten – het inkoop‐ en aanbestedingsbeleid van de gemeente Soest zowel rechtmatig als doelmatig?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Type onderzoek
Doelmatigheid, Rechtmatigheid
Gericht op
Gemeente Soest
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Soest
Ingestuurd door
Marjolein Barel
E-mailadres
m.barel@soest.nl

Documenten