Skip to main content

24-09-2007

Rekenkamercommissie Soest

De belaste zaak, onderzoek naar de onroerende zaak belastingen in Soest in 2005

Samenvatting

Het onderzoek biedt een feitelijke weergave van de toegepaste berekeningssytematiek voor de OZB en inzicht in werkwijzen van ambtelijke medewerkers alsmede besluitvorming door B&W en gemeenteraad.

Onderzoeksvraag

Is de OZB‐berekeningsystematiek voor 2005, in relatie tot 2004, juist toegepast?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Rechtmatigheid, Informatievoorziening
Gericht op
Gemeente Soest
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Soest
Ingestuurd door
Marjolein Barel
E-mailadres
m.barel@soest.nl

Documenten