Skip to main content

01-04-2007

Rekenkamercommissie Soest

Actueel bestemd, een onderzoek naar het actualiseren van bestemmingsplannen van de gemeente Soest

Samenvatting

De rekenkamercommissie heeft onderzocht hoe doeltreffend en doelmatig het tot stand komen en actualiseren van bestemmingsplannen verloopt binnen de gemeente Soest en hoe belanghebbenden hierbij worden betrokken.

Onderzoeksvraag

Hoe doeltreffend en doelmatig verloopt het tot stand komen en actualiseren van bestemmingsplannen binnen de gemeente Soest en op welke wijze worden belanghebbenden hierbij betrokken?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid
Gericht op
Gemeente Soest
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Soest
Ingestuurd door
Marjolein Barel
E-mailadres
m.barel@soest.nl

Documenten