Skip to main content

07-10-2015

Rekenkamercommissie Heemstede

Onderzoek naar grip op verbonden partijen

Samenvatting

Doel van het onderzoek is inzicht bieden in de verbonden partijen waarmee Heemstede een verbintenis is aangegaan inclusief nut, noodzaak en werking. Formuleren van conclusies en aanbevelingen ten aanzien van de grip op deze partijen.

Onderzoeksvraag

Welke verbonden partijen zijn er in Heemstede, wat zijn de sturingsmechanismen en hoe wordt daarvan door de raad gebruikt gemaakt?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid, Rechtmatigheid, Informatievoorziening
Gericht op
gemeente
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Heemstede
Ingestuurd door
van Eijsden
E-mailadres
raadsgriffier@heemstede.nl

Documenten