Skip to main content

27-10-2015

Rekenkamercommissie Overbetuwe

Quick Scan Handhaving Monumenten

Samenvatting

In de quick scan is ingezoomd op verloederde panden en wat de gemeente daar aan kan doen. Dit op verzoek van enkele raadsfracties, die nader geïnformeerd wilden worden over de aspecten van handhaving, mede naar aanleiding van casuïstiek. Het onderzoek is bedoeld om de gemeenteraad meer inzicht te geven in de handhavingproblematiek tegen de achtergrond van de gemeentelijke bevoegdheden terzake.

Onderzoeksvraag

Aanleiding was de vraag: Hoe ga je om met monumenten (rijks of gemeentelijk) en hoe borg je dat je dat beleid ook consequent uitvoert? Dit is vertaald naar: Welke instrumenten heeft de gemeente in het voorkomen van verloedering van monumenten en hoe is het optreden daartegen.

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Informatievoorziening
Gericht op
gemeenteraad
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Overbetuwe
Ingestuurd door
Jelly Smink
E-mailadres
jellysmink@gmail.com

Documenten