Skip to main content

27-10-2015

Rekenkamercommissie Overbetuwe

Grip van de raad op verbonden partijen

Samenvatting

Onderzoek bestond uit een algemeen deel en onderzoek naar een casus (regionaal hoofdpijn dossier: Presikhaaf, sociale werkvoorziening). Ook al zijn er al veel van dergelijke onderzoeken gedaan (gebruikt in algemeen deel), het heeft, zeker voor de raad van Overbetuwe, nieuwe inzichten opgeleverd die oude patronen kunnen doorbreken.

Onderzoeksvraag

Welke mogelijkheden heeft de raad om te sturen en toezicht te houden op beleid, beleidsuitvoering en financiën op de terreinen die zijn opgedragen aan de GR Presikhaaf en heeft zij die mogelijkheden in de praktijk optimaal benut?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Informatievoorziening
Gericht op
gemeenteraad
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Overbetuwe
Ingestuurd door
Jelly Smink
E-mailadres
jellysmink@gmail.com

Documenten