Skip to main content

11-11-2015

De Noordelijke Rekenkamer (Groningen-Friesland-Drenthe)

Terugblik bedrijventerreinen en bodemsaneringen Drenthe

Samenvatting

Provincie Drenthe krijgt nog onvoldoende vat op het overaanbod aan bedrijventerrein. Wel heeft de provincie gezorgd voor een voortvarende aanpak van ernstig verontreinigde bodems met risico’s voor de volksgezondheid.

Onderzoeksvraag

In hoeverre hebben de aanbevelingen van de Noordelijke Rekenkamer op het gebied van bedrijventerreinen en duurzaam ruimtegebruik en bodemsanering bij de drie Noordelijke provincies geleid tot wijzigingen in het beleid en de uitvoeringspraktijk
en op welke wijze zijn PS hiervan op de hoogte gesteld?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid
Gericht op
provincie Drenthe
Rekenkamer(commissie)
De Noordelijke Rekenkamer (Groningen-Friesland-Drenthe)
Ingestuurd door
Ingeborgh Petri
E-mailadres
i.petri@noordelijkerekenkamer.nl

Documenten