Skip to main content

24-11-2015

Rekenkamercommissie Amersfoort

Rekenkameronderzoek Actief burgerschap in Amersfoort

Samenvatting

De onafhankelijke rekenkamercommissie van de gemeente Amersfoort heeft een onderzoek afgerond naar de mate waarin en de wijze waarop de gemeente Amersfoort actief burgerschap faciliteert. De rekenkamercommissie heeft onderzocht hoe dat in de praktijk werkt: wat gaat goed in het faciliteren van actieve bewoners en hun initiatieven en wat kan beter? Naast interviews met een aantal wethouders en ambtenaren zijn ook burgers en organisaties betrokken bij het onderzoek.

Onderzoeksvraag

In hoeverre en op welke wijze wordt actief burgerschap door de gemeente Amersfoort gefaciliteerd?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Type onderzoek
Doeltreffendheid
Gericht op
gemeente Amersfoort
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Amersfoort
Ingestuurd door
Marleen van den Nieuwendijk
E-mailadres
rekenkamer@amersfoort.nl

Externe link