Skip to main content

22-09-2015

Rekenkamercommissie Amersfoort

Oriëntatie rekenkamercommissie onderzoeksplicht artikel 213a Gemeentewet

Samenvatting

Het doel van de wetgever met artikel 213a Gemeentewet is dat gemeenten doelmatiger en doeltreffender gaan werken en dat bijgedragen wordt aan de publieke verantwoording over de gemeentelijke uitvoering van beleid. De Rekenkamercommissie heeft onderzocht in hoeverre aan de wet wordt voldaan.

Onderzoeksvraag

Voldoet de gemeente Amersfoort aan de 213a-verplichting?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Informatievoorziening
Gericht op
gemeente Amersfoort
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Amersfoort
Ingestuurd door
Marleen van den Nieuwendijk
E-mailadres
rekenkamer@amersfoort.nl

Externe link