Skip to main content

08-12-2015

Rekenkamercomissie Schiedam-Vlaardingen

Het Stuur op Inhuur

Samenvatting

Op verzoek van de gemeenteraad van Schiedam heeft de Rekenkamercommissie SchiedamVlaardingen (RKC) een onderzoek naar externe inhuur verricht uitsluitend in de gemeente Schiedam. Naar mening van de auditcommissie wordt teveel geld aan externe inhuur uitgegeven zonder dat er zicht en grip is op de mate van doeltreffendheid en doelmatigheid. De gemeenteraad heeft gevraagd bij dit onderzoek aandacht te besteden aan het beleid, de afwegingen die in de praktijk een rol spelen, de wijze waarop het beleid wordt uitgevoerd.

Onderzoeksvraag

Wordt de gemeenteraad voldoende geïnformeerd over het beleid en de uitvoering daarvan op het gebied van inhuur externen (in de meest brede zin van het woord), opdat hij zijn kaderstellende en controlerende rol kan waarnemen?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Type onderzoek
Informatievoorziening
Gericht op
gemeenteraad
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercomissie Schiedam-Vlaardingen
Ingestuurd door
Mieke van der Stel
E-mailadres
mieke.vanderstel@vlaardingen.nl

Documenten