Skip to main content

24-11-2015

Rekenkamer Peel en Maas

De decentralisaties doorgelicht. Eerste ervaringen van inwoners met de nieuwe gemeentelijke zorgtaken.

Samenvatting

De Rekenkamercommissie Peel en Maas heeft middels een enquete onder alle inwoners die ondersteuning ontvangen in het kader van de decentralisaties onderzocht hoe de betreffende inwoners geinformeerd zijn over de veranderingen in het sociaal domein. Daarnaast is onderzocht hoe inwoners de informatievoorzieining beoordelen. Uit het onderzoek is een viertal aanbevelingen voortgekomen.

Onderzoeksvraag

Hoe hebben betrokken inwoners de veranderingen in het sociaal domein (de drie decentralisaties) ervaren en zijn zij tevreden over de informatievoorziening daaromtrent?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Informatievoorziening
Gericht op
Gemeentelijke organisatie
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Peel en Maas
Ingestuurd door
Yanne Weijers
E-mailadres
yanne.weijers@peelenmaas.nl

Externe link