Skip to main content

01-12-2015

Rekenkamercommissie Nunspeet

Rekenkameronderzoek eigen en sociale kracht in het nieuw gemeentelijk beleid gemeenten

Samenvatting

De rekenkamercommissie van de gemeenten Elburg, Nunspeet, Oldebroek en Putten vroeg zich af in welke mate de veronderstelde en benodigde kracht aanwezig is bij de bevolking. En wat het draagvlak is voor het beleid waarin zij zelf zo’n prominente rol moeten gaan spelen. Om hier inzicht in te krijgen heeft de rekenkamercommissie een onderzoek laten uitvoeren naar de eigen en sociale draagkracht in het sociale en ruimtelijke domein vanuit het perspectief van de burger.

Onderzoeksvraag

– Hoe is de bekendheid met de nieuwe gemeentelijke koers van meer inzet op eigen en sociale kracht?
– Hoe denkt men over de haalbaarheid daarvan?
– Wat vindt men er goed aan / wat gaat er goed op dit gebied?
– Wat kan er beter?
– Waar liggen de grenzen (haalbaarheid)?
– Welke verbeter ideeën zijn er?

Onderzoek door
Meerdere rekenkamers i.s.m. extern onderzoekbureau(s)
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid
Gericht op
gemeente Nunspeet
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Nunspeet
Ingestuurd door
Sandra van Klompenburg
E-mailadres
s.van.klompenburg@nunspeet.nl

Documenten