Skip to main content

18-12-2015

Rekenkamer Dordrecht

Voor de (d)Raad ermee!

Samenvatting

De informatievoorziening aan de gemeenteraad van Dordrecht op het gebied van jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen krijgt nog onvoldoende aandacht en stelt de raad onvoldoende in staat om grip te houden op de voortgang binnen het sociale domein. Dat concludeert de Rekenkamercommissie Dordrecht op basis van een onderzoek naar de sturing en controle in het sociale domein van Dordrecht.

Onderzoeksvraag

Beschikt de gemeenteraad van Dordrecht over kritieke prestatie-indicatoren op het niveau van de drie decentralisaties in het publieke domein en worden gegevens en indicatoren geregistreerd in een systeem dat robuust en toekomstbestendig is?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Type onderzoek
Doeltreffendheid, Informatievoorziening
Gericht op
raadsleden
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Dordrecht
Ingestuurd door
Sylvia Khadjé
E-mailadres
s.khadje@dordrecht.nl

Documenten