Skip to main content

11-06-2015

Rekenkamercommissie Achtkarspelen

Schuldhulpverlening gemeente Achtkarspelen

Samenvatting

De rekenkamercommissies van de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel hebben gelijktijdig een onderzoek gedaan naar de organisatie en uitvoeringspraktijk van de schuldhulpverlening in beide gemeenten. Die is in Achtkarspelen binnen de eigen organisatie opgezet. In Tytsjerksteradiel is de gemeente voor de uitvoering een samenwerking aangegaan met de Kredietbank Nederland (KBNL).

Onderzoeksvraag

Er zijn twee vragen gesteld:

  1. In hoeverre voldoet de gemeente Achtkarspelen aan de voorwaarden die nodig zijn om de schuldhulpverlening op een beleidsconforme en doeltreffende manier uit te kunnen voeren?
  2. Wat kan geleerd worden over de doeltreffendheid van het beleid uit een vergelijking van beide uitvoeringspraktijken?
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Type onderzoek
Doeltreffendheid
Gericht op
Gemeente Achtkarspelen
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Achtkarspelen
Ingestuurd door
R. de Vries-Mulder
E-mailadres
r.devries@achtkarspelen.nl

Documenten