Skip to main content

07-01-2016

Rekenkamer Den Haag

Moeite met afstand, onderzoek naar verbonden partijen

Samenvatting

De rekenkamer heeft in het onderzoek naar verbonden partijen gekeken in hoeverre het college en de raad sturen op de doelrealisatie en beheersing van de risico’s van deelname aan verbonden partijen.

Verbonden partijen zijn privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties waarin de gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Het onderzoek is uitgevoerd door middel van een inventarisatie van alle verbonden partijen, documentstudie, interviews met verschillende betrokken actoren en een gedetailleerde analyse van vijf specifieke verbonden partijen.

Onderzoeksvraag

In hoeverre sturen het college en de raad op de doelrealisatie en beheersing van de risico’s van deelname aan verbonden partijen?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid
Gericht op
Gemeente Den Haag
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Den Haag
Ingestuurd door
Leonie van der Plas
E-mailadres
leonie.vanderplas@denhaag.nl

Documenten