Skip to main content

02-02-2016

Rekenkamercommissie Apeldoorn

De lat langs de ondernemende stad – deel I Topsectorenbeleid

Samenvatting

De gemeente Apeldoorn zet in het programma “De ondernemende stad” in op economische groei in 5 topsectoren. Het beleid is gericht op versterking van samenwerking met bedrijven en onderwijsinstellingen en de ontwikkeling van 2 kenniscentra.
De rekenkamercommissie heeft het draagvlak voor dit nieuwe beleid onderzocht. Ze concludeert dat de samenwerking op topsectoren en kenniscentra erg pril is. De gemeentelijke middelen zijn beperkt i.v.m. de ambities. Er zijn scherpe keuzes nodig. Kansrijk is de oprichting van een kenniscentrum voor cleantech/duurzaamheid. Vergelijking met andere gemeenten leert dat topsectorenbeleid een zaak is van lange adem.

Onderzoeksvraag

Op welke wijze geeft de gemeente uitvoering aan de opbouw van het topsectorenbeleid en de ontwikkeling van kenniscentra? Hoe staan ondernemers en instellingen tegenover de ambities en wat valt er te leren van andere gemeenten?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Type onderzoek
Doeltreffendheid, Informatievoorziening
Gericht op
Gemeenteraad Apeldoorn
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Apeldoorn
Ingestuurd door
H. van den Broek
E-mailadres
h.vandenbroek@apeldoorn.nl

Documenten

Externe link