Skip to main content

22-01-2016

Rekenkamer Leerdam

Pilots in de gemeente Leerdam: een onderzoek naar grip op de uitvoering van Pilots in Leerdam

Samenvatting

Het onderzoek richt zich op het proces van totstandkoming van een pilot, zowel vanuit de gemeentelijke organisatie als in samenwerking met andere (externe) partijen. Vanuit dat proces gaat het dus om de wijze hoe de besluitvorming heeft plaatsgevonden over de gestelde verwachtingen versus de uitkomst van de pilot en de implementatie van de resultaten in een vervolgtraject.

Onderzoeksvraag

In hoeverre draagt het resultaat van de door de gemeente Leerdam uitgezette pilots doeltreffend en doelmatig bij aan de ontwikkeling en de implementatie van het door de gemeente Leerdam uitgevoerde beleid?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid
Gericht op
gemeente
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Leerdam
Ingestuurd door
O. Wevers
E-mailadres
o.wevers@leerdam.nl

Documenten