Skip to main content

29-06-2015

Rekenkamer Oost-Nederland

Van wens naar werkelijkheid; de regisseur aan zet. Follow-up planning van bedrijventerreinen

Samenvatting

Het onderzoek is een vervolg op het onderzoek ‘Bedrijventerreinen in de steigers’ uit 2012. In dit vervolg staat de regierol van de provincies bij de planning en programmering van nieuwe bedrijventerreinen centraal.

Overaanbod in beide provincies
Uit het onderzoek blijkt dat er nog steeds sprake is van een aanzienlijk overaanbod aan bedrijventerreinen. Dat wil zeggen dat er meer terreinen op voorraad zijn dan er naar verwachting de komende jaren gevraagd zullen worden.

Onderzoeksvraag

In welke mate slaagt de Provincie er in om haar regierol op het gebied van planning van bedrijventerreinen in te vullen?
In dit onderzoek verstaan we onder regie de volgende aspecten:
• Zorgdragen voor de kaders voor het bedrijventerreinenbeleid
• Zorgdragen voor een actuele behoefteraming voor bedrijventerreinen
• Sturing op en bewaking van het aanbod aan bedrijventerreinen
• Sturing op en bewaking van de regionale insteek
• Sturing op en bewaking van de toepassing van de SER-ladder en de regionale grondprijsmethodiek

Daarmee sluiten we aan bij de aanbevelingen gericht op de planning zoals opgenomen in het rapport ‘bedrijventerreinen in de steigers’

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doeltreffendheid
Gericht op
Provincie Gelderland
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Oost-Nederland
Ingestuurd door
Annemarieke Hissink
E-mailadres
a.hissink@rekenkameroost.nl

Documenten