Skip to main content

05-11-2013

Rekenkamer Oost-Nederland

Provinciale aanpak van grondverwerving in Overijssel

Samenvatting

De Rekenkamer heeft onderzocht op welke wijze de provincie Overijssel gronden (laten) verwerven en of dit op effectieve, efficiënte en legitieme wijze gebeurt. more We hebben specifiek gekeken naar een drietal projecten: N340/N48, Revolving Fund en IJsseldelta-Zuid.

Onderzoeksvraag

In hoeverre is er bij de provincies Overijssel en Gelderland sprake van een effectieve, efficiënte en legitieme aanpak van grondverwerving?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid, Rechtmatigheid,
Gericht op
Provinciale Staten Overijssel
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Oost-Nederland
Ingestuurd door
Annemarieke Hissink
E-mailadres
a.hissink@rekenkameroost.nl

Documenten