Skip to main content

20-09-2013

Rekenkamer Oost-Nederland

Provinciale aanpak van grondverwerving in Gelderland

Samenvatting

De Rekenkamer heeft onderzocht op welke wijze de provincie Gelderland gronden (laten) verwerven en of dit op effectieve, efficiënte en legitieme wijze gebeurt. more We hebben specifiek gekeken naar een drietal projecten: N322 tracé Druten Beneden Leeuwen, Renkums Beekdal en de IJsselsprong.

Onderzoeksvraag

In hoeverre is er bij de provincies Gelderland en Overijssel sprake van een effectieve, efficiënte en legitieme aanpak van grondverwerving?

Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid, Rechtmatigheid,
Gericht op
Provinciale Staten Gelderland
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Oost-Nederland
Ingestuurd door
Annemarieke Hissink
E-mailadres
a.hissink@rekenkameroost.nl

Documenten