Skip to main content

21-05-2010

Rekenkamer Oost-Nederland

De aanhouder wint. Onderzoek naar Nationaal landschappenbeleid van de provincie Overijssel

Samenvatting

Nationale landschappen zijn gebieden met internationaal zeldzame of unieke en nationaal kenmerkende landschapskwaliteiten, en in samenhang daarmee bijzondere natuurlijke en recreatieve kwaliteiten. Het doel van het rijksbeleid is om de kernkwaliteiten van de nationale landschappen te behouden, duurzaam te beheren en waar mogelijk te versterken. De provincies zijn verantwoordelijk voor de uitwerking van het beleid voor de nationale landschappen. De Rekenkamer wil met het onderzoek inzicht verschaffen in de wijze waarop de provincies Overijssel en Gelderland deze verantwoordelijkheid in de praktijk hebben opgepakt en gaat na wat de eerste resultaten zijn van het gevoerde beleid.

Onderzoeksvraag

Op welke wijze heeft de provincie Overijssel zijn bestuurlijke rol in het Nationaal landschappenbeleid ingevuld en wat is de doeltreffendheid van het provinciaal beleid?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doeltreffendheid
Gericht op
Provinciale Staten van Overijssel
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Oost-Nederland
Ingestuurd door
Annemarieke Hissink
E-mailadres
a.hissink@rekenkameroost.nl

Documenten