Skip to main content

18-12-2006

Rekenkamer Oost-Nederland

Pappen en nathouden. Verdrogingsbestrijding in de provincies Gelderland en Overijssel

Samenvatting

De Rekenkamer Oost-Nederland heeft in 2006 een onderzoek afgerond naar het provinciale beleid ten aanzien van verdrogingsbestrijding. In zowel de provincie Gelderland als de provincie Overijssel is bekeken hoe het verdrogingsbeleid de afgelopen jaren is vormgegeven. Ook is onderzocht in hoeverre het verdrogingsbeleid is afgestemd met waterschappen.

Onderzoeksvraag

Hoe is het verdrogingsbeleid vormgegeven?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid
Gericht op
Provinciale Staten van Gelderland en Overijssel
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Oost-Nederland
Ingestuurd door
Annemarieke Hissink
E-mailadres
a.hissink@rekenkameroost.nl

Documenten