Skip to main content

24-03-2016

Rekenkamer Metropool Amsterdam RA

Privacy van burgers met een hulpvraag

Samenvatting

Bij het verlenen van hulp aan burgers heeft de gemeente privacygevoelige gegevens nodig. Wat doet de gemeente om de privacy te beschermen, wat kan beter en welke privacyrechten hebben burgers?

Onderzoeksvraag

Zorgt het college van B en W er voldoende voor dat er zich binnen het sociaal domein een praktijk ontwikkelt waarin een balans wordt gevonden tussen gegevensverwerking en de bescherming van privacy van de burger?

Onderzoek door
Rekenkamer zelf
Type onderzoek
Doelmatigheid, Doeltreffendheid
Gericht op
Gemeente Amsterdam
Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Metropool Amsterdam RA
Ingestuurd door
Yvonne Huizinga
E-mailadres
yhuizinga@rekenkamer.amsterdam.nl

Externe link